Kandidátní listina Chrudim 2018

Seznam kandidátů Chrudim 2018:

1. František Pilný

2. David Kasal

3. Jiří Lesák

4. Jiří Koblasa

5. Jan Axmann

6. Olga Šormová

7. Tomáš Hamsa

8. Eva Kleprlíková

9. Richard Herbst

10.Lukáš Závodný

11.Radka Vidičková

12.Iveta Valentová

13.Filip Šauer

14.Lucie Surová

15.Ondřej Kudrnáč

16.Miloš Soukup

17.Boris Škorpík

18.Nikola Toufarová

19.Jiří Andrl

20.Dagmar Novotná

21.Daniel Vodák

22.Tomáš Mrázek

23.Jakub Plecitý

24.Luboš Čech

25.Miroslav Skokan

26.František Krčil

27Michal Woff